Krajina hlásek

Neohodnoceno

"Krajina hlásek" je inovativní učební pomůcka pro základní školy, která pomáhá dětem objevovat svět fonetiky a fonologie prostřednictvím zábavných her a interaktivních aktivit.

3 300 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Kód: 67
Krajina hlásek
Neohodnoceno

Detailní popis produktu

Učivo 2. ročníku – Dělení hlásek na samohlásky a souhlásky. Součástí pomůcky je soubor velkých tiskacích písmen celé abecedy, včetně těch písmen, která nezařazujeme: q, x, w ( vyskytující se v přejatých slovech), dále pohádka a básničky na dané téma.

Pozn.: Vyjmenovaná slova - pomůcka, která navazuje na pomůcku „Krajina hlásek a písmen“.

„Krajinu hlásek a písmen“ lze využít motivačně i ve slohové práci: popis obrázku, popis skřítků dle vlastní fantazie, vyprávění o vílách a dalších nadpřirozených bytostech, apod., čtení – téma pohádka (nadpřirozené bytosti), říkanka, báseň – rýmy.

Využití pomůcky v dalších předmětech: matematika – jednoduché slovní úlohy na sčítání a odčítání, prvouka – společenství (les, louka, potok, apod.), lesy (listnaté, jehličnaté a smíšené), rostliny a živočichové, atd., výtvarná výchova – kreslení skřítků nebo např. vodníka (dle vlastní fantazie), malování krajiny doplněné o další rostliny a živočichy, apod., pracovní činnosti – modelování, skládání origami rostlin a živočichů, atd.

Doplňkové parametry

Kategorie: Učební pomůcky pro ZŠ
Podle tématu: Jazyky