Povolání I.

Neohodnoceno
6 900 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Kód: 100
Povolání I.
Neohodnoceno

Detailní popis produktu

Celá série je rozdělena do tří dílů. První díl má název 

SOUČASNÁ POVOLÁNÍ

Děti v předškolním a mladším školním věku velmi často pracují s tématikou povolání. Ať už se týká zaměstnání rodičů, tématických návštěv v dostupných výrobních podnicích, ale zejména povolání, s kterými běžně přicházejí do styku – jako jsou lékaři, učitelé, prodavači atp.

Všechna povolání jsou vždy umístěna do prostředí, které jim poskytuje logický rámec a kde se setkáváme se skupinou profesí pro tuto oblast typickou. (např. NÁMĚSTÍ)

Naše učební pomůcka je – jak u nás bývá zvykem – variabilní, je možno s ní pracovat mnoha způsoby.

Pro podnícení zájmu dětí jsme zvolili metodu, umožňující dětem                     také oblíbenou manipulaci. Mají možnost doplňovat obrázky povolání do oken budov ve kterých lidé pracují,a taktéž přiřazovat jednotlivé atributy ke zvoleným povoláním na kartách A5. Učitel tak vhodně volenými otázkami vede děti k rozvíjení logického myšlení, k přemýšlení: CO JE TO ASI ZA DŮM? KDO BY V NĚM MOHL PRACOVAT? CO TAM ASI VYRÁBÍ? KDE PRACUJE TVŮJ TÁTA, MÁMA…atp.

Volba povolání a umístění do prázdného okna je buď plně v kompetenci dítěte, nebo plní úkoly dané učitelem – „umísti pekaře vpravo dolů, umísti recepční  doprostřed hotelu(zeleného domu)“ atd. Rozvíjení prostorových představ se tak stává nenásilnou samozřejmostí.

Postupně se tak děti mohou seznámit s celým osazenstvem NEMOCNICE, LETIŠTĚ, nebo třeba RADNICE.

Učitel má možnost jednotlivá povolání přiblížit dětem podrobněji. K tomu jsou určeny

KARTY A5, na kterých je vždy zobrazen reálný představitel dané profese.

 Ke každé postavě znázorňující povolání na kartě A5 patří několik kartiček s 

ATRIBUTYtedy typickými nástroji, nářadím či výrobky dané profese, sloužících k hlubšímu poznávání profesí – např. KUCHAŘ – suroviny ze kterých vaří, nářadí, které k tomu potřebuje a také hotové výrobky a výsledky jeho práce.