Příroda kolem nás 2.

Neohodnoceno
7 050 Kč
Dostupnost: Skladem (>5 ks)
Kód: 84
Příroda kolem nás 2.
Neohodnoceno

Detailní popis produktu

METODICKÝ LIST K UČEBNÍ POMŮCCE

 „PŘÍRODA KOLEM NÁS II."

Vážení pedagogičtí pracovníci, dostává se vám do rukou druhá část učební pomůcky, která si klade za cíl komplexní a hravou formou seznámit děti předškolního a mladšího školního věku s důležitou oblastí našeho života ve vztahu k přírodě a tou jsou EKOSYSTÉMY  - oblasti přírody a životního prostředí kolem nás.

UP obsahuje 4 základní soubory: ZAHRADA, SAD, HORY a KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ.

Navazují volně na předchozí pomůcku PŘÍRODA KOLEM NÁS I.

Každý ze souborů ZAHRADA, SAD a HORY obsahuje vždy základní obraz formátu 98 x 68 cm, KOLOBĚH VODY má hlavní obraz formátu 79 x 40 cm - tedy jsou dostatečně velké pro umístění na tabuli a další práci s nimi.  Seznámí děti s prostředím - a živočichy a rostlinami  pro dané prostředí typickými.  (Týž obraz, již "zabydlený" - doplněný o živočichy a rostliny je možno dokoupit jako doplněk k UP).

Ke každému souboru patří – KARTY A5 s obrázkem živočicha nebo rostliny.Karty A5 s živočichy jsou oboustranné.Na rubu karty je popis a základní údaje o daném živočichovi.Karty A5 s rostlinami a stromy jsou jednostranné s názvem dané rostliny u obrázku.

Soubor ZAHRADA obsahuje 9 obrázků živočichů, 6 obrázků ovocných keřů, 2 obrázky květin a 30 obrázků zeleniny a ovoce.

Soubor SAD obsahuje 8 obrázků živočichů, 10 obrázků stromů.

Soubor HORY obsahuje 12 obrázků živočichů, 9 obrázků rostlin.

Tyto menší karty budou pro pedagogy velice přínosné. Jsou na nich zobrazeni jednotliví živočichové a rostliny - včetně stromů.

Učitel tak nemusí pracně hledat v encyklopediích, základní údaje bude mít vždy u obrázku.Obrázky karet dále poslouží k dalšímu vzdělávání - tvoření skupin, počtů, třídění, přiřazování atp - dle kreativity učitele.

Všechna zvířata včetně  hmyzu jsou zhotovena jako tvarově vyseklé magnetické obrázky, které se dají vkládat do základního obrazu. Slouží k manipulaci pro děti při učení a poznávání. Při práci pedagog může postupovat několika způsoby.

Má možnost umístit „zabydlený“ ekosystém na tabuli a pracovat s dětmi na poznávání druhů zvířat, jejich rodu – máma, táta, mládě, dále na tématu „bydlení“ zvířat (každý druh má svůj domeček se specifickým názvem – ( hnízdo, nora, pelech, voda, hmyzí domeček atd..)

Další možností je umístění nezabydleného ekosystému na tabuli. Děti budou doplňovat zvířata do příslušných bydlišť, k příslušnému druhu, mládě k příslušným rodičům či naopak. Po zvládnutí všech tří ekosystémů mohou děti pracovat se dvěma či třemi najednou a třídit zvířata nebo rostliny podle příslušnosti k ekosystému –  zahrada, sad, hory atp. Dle instrukcí učitele si na základě daného požadavku, nebo podle své vlastní volby vybírá zvířátko, které pojmenuje, řekne, co o něm ví a umístí ho na správné místo do obrázku. Totéž je možno u rostlin a stromů - tvoření skupin, přiřazování plodů, využití...Možnosti využití jsou i v předmatematické přípravě, rozvoji slovní zásoby, logopedii atd - počítání, stupňování (malý, větší, největší…), určování barev, nápodoba hlasu zvířat, v TV nápodoba pohybu, chůze, lezení  - to vše jsou přidané hodnoty k možnosti využití pomůcky. (Např. – jedno dítě napodobí hlas, druhé má za úkol poznat a vybrat k hlasu správné zvířátko – či naopak). 

Učitel vede vhodně volenými otázkami děti k poznávání nejen celého ekosystému, ale i k poznávání jednotlivých druhů živočichů, rostlin a stromů, péči o ně, užitku. 

Pro snadnější orientaci dětí jsme zařadili zvlášť obraz hmyzu - VČELA, VOSA, ČMELÁK A SRŠEŇ pohromadě. Děti tak mohou  snadno porovnávat velikost a tvar tohoto hmyzu. 

K doplnění ekosystémů SAD, ZAHRADA a HORY jsme zvolili jako velmi aktuální téma

KOLOBĚH VODY V PŘÍRODĚ

Soubor obsahuje vedle ústředního obrazu 4 menší obrazy           s tématy vody, dále obraz živé a mrtvé krajiny a teploměr.

Tato unikátní pomůcka pomůže dětem snáze pochopit dnes tolik diskutovaný problém - ochranu vody, její původ, změny skupenství, výskyt vody pod zemí a její snadno ovlivnitelnou kvalitu lidskou činností.

Pomůcku charakterizuje "maskot" - kapka vody na koloběžce, která symbolizuje stále se opakující cestování vody přírodou, tedy KOLOBĚH = koloběžka a provází každý obrázek tohoto souboru. Každou kartu navíc charakterizuje jednoduché říkadlo, které dětem usnadní zapamatování tématu.

Pro zdůraznění problematiky obsahuje soubor kromě karet seznamujících děti s jednotlivými skupenstvími vody - SNÍH, LED, PÁRA a SPODNÍ VODA také obraz ŽIVÉ A MRTVÉ KRAJINY. Krajiny živé - s vodou a tentýž pohled bez vody - tedy bez života, aby si děti snáze dovedly představit, jak důležitá voda pro život je. 

Dále soubor obsahuje pro děti jistě zajímavou pomůcku - TEPLOMĚR, se ktrerým mohou bez obav manipulovat. Na tomto teploměru mohou učitelé děti seznamovat názorně,    kdy a proč voda mění své skupenství. Děti se přirozenou cestou nenásilně učí pojmy plus a mínus, nula, číselnou řadu atd.

 

Záleží na kreativitě každého pedagoga, jakým způsobem pomůcku dokáže využít.

Zpracovala Eva Mrázová

Ředitelka MŠ Lysovice